NorSea Group and Kongsberg Group establish digital collaboration

NorSea Group's new software company, NSG Digital, aims to simplify logistics. Now they are moving the development and deployment of their new product, NSG E2E, to Kongsberg’s application platform Kognifai.

With their new product, NSG Digital aims to simplify and enhance visibility and information sharing in supply chains. Through digital collaboration NSG E2E (End-to-End) will make cargo logistics more efficient and transparent.

-With our new product we are challenging supply chain owners to open up for increased information sharing and digital collaboration with their suppliers and partners. With our strong focus on sharing and openness it is natural that both NSG Digital and Kongsberg Digital exploit and contribute to technology sharing. For us, that is what Kognifai is all about and it is the main reason for wanting to be part of the Kognifai platform, says Managing Director of NSG Digital, Henrik Heggland.

A growing interest for Kognifai

Kongsberg Digital, who recently launched Kognifai, is experiencing an overwhelming interest in their platform.

-We are excited to see that an increasing number of companies are interested in the platform and want to contribute to the continued development of Kognifai. Our vision for Kognifai is to provide an environment for efficient application development and deployment. With Kognifai our partners, like NSG Digital, can focus on developing the core functionality which brings business value, instead of having to focus on issues like security, authentication, account management, billing, backup and data storage. This is all being handled by the Kognifai platform, says CTO at Kongsberg Digital, Christian Møller.

Enabling new synergies

Kongsberg has a strong presence in both the maritime and offshore sector but is missing a product that enables efficient end-to-end cargo logistics.

-We are looking forward to bringing NSG Digital and their new product onto Kognifai. We believe their new solution for collaborative logistics planning and tracking fits perfectly as a key component in the product portfolio available on Kognifai, says VP Digital Platform at Kongsberg Digital, Matthew Robert Cagienard Duke.

For further information, please contact:

General Manager at NSG Digital, Henrik Heggland, phone.: (+47) 415 34 054
CCO at NorSea Group, Ola Thuen Neergaard, phone.: (+47) 900 12 005

 

(NORSK VERSION UNDER VIDEO)

 

NorSea Group og Kongsberg Group etablerer digitalt samarbeid

 

NorSea Groups nye selskap NSG Digital, har som målsetning å forenkle og forbedre synlighet og informasjonsdeling i forsyningskjeden. Nå flytter de utviklingen og distribusjonen av sitt nye produkt, NSG E2E, til Kongsberg Digital sin applikasjons- og samhandlingsplattform Kognifai.

Gjennom digitalt samarbeid skal NSG Digitals nye produkt, NSG E2E (end-to-end), effektivisere logistikkstyring og bidra til åpenhet mellom partene i en forsyningskjede.

-Gjennom vårt nye produkt utfordrer vi eierne av forsyningskjeden til å åpne for økt informasjonsdeling og en digital samarbeidsform med leverandører og partnere. Med vårt sterke fokus på deling og åpenhet er det naturlig at både NSG Digital og Kongsberg Digital utnytter og bidrar til teknologideling. Det er det Kognifai handler om for oss og er hovedårsaken til at vi ønsker å være en del av Kognifai plattformen, sier Daglig leder i NSG Digital, Henrik Heggland.

En økende interesse for Kognifai

Kongsberg Digital, som nylig lanserte Kognifai, opplever stor interesse for samhandlingsplattformen.

-Vi er begeistret over det økende antall selskap som er interessert i plattformen og som ønsker å bidra til videre utvikling av Kognifai. Visjonen vår for Kognifai er å tilby et grensesnitt for effektiv applikasjonsutvikling og -distribusjon. Gjennom Kognifai kan våre partnere, som NSG Digital, fokusere på å utvikle kjernefunksjonalitet, i stedet for å måtte fokuserer på sikkerhet, tilgangsstyring, autentisering, fakturering, sikkerhetskopiering og lagring. Alt dette håndteres av Kognifai plattformen, sier CTO hos Kongsberg Digital, Christian Møller.

Tilrettlegger for synergieffekter

Kongsberg har en sterk tilstedeværelse både i maritim og offshore sektor, men mangler et produkt som muliggjør effektiv håndtering av ende-til-ende logistikkstyring.

-Vi ser frem til at NSG Digital og deres produkt, NSG E2E, skal bli tilgjengelig på Kognifai plattformen. Vi mener deres løsning innen logistikkplanlegging og sporing i et samarbeidsperspektiv passer perfekt i produktporteføljen som er tilgjengelig på Kognifai, sier VP Digital Platform hos Kongsberg Digital, Matthew Robert Cagienard Duke.